Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về loài
  • Các cơ chế cách ly (THAM KHẢO)
  • Hình thành loài mới
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Tiến hoá

Bài 25. Loài và sự hình thành loài

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 29

Chưa có thông báo nào