Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
  • Quang hợp và năng suất cây trồng
  • Hô hấp thực vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 4. Quang hợp và hô hấp ở thực vật (phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 20

Chưa có thông báo nào