Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
  • Quang hợp và năng suất cây trồng
  • Hô hấp thực vật
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp cơ thể

Bài 4. Quang hợp và hô hấp ở thực vật (phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 26

Chưa có thông báo nào