Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần thể
  • Các kiểu giao phối trong tự nhiên
  • Sự biến đổi cấu trúc DT theo thời gian
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Di truyền học ứng dụng, di truyền quần thể và di truyền người

Bài 19. Quần thể và cấu trúc di truyền của quần thể

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 37

Chưa có thông báo nào