Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần thể
  • Các kiểu giao phối trong tự nhiên
  • Sự biến đổi cấu trúc DT theo thời gian
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 4: Di truyền học ứng dụng, di truyền quần thể và di truyền người

Bài 19. Quần thể và cấu trúc di truyền của quần thể

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào