Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Đột biến gen
  • Đột biến NST
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 14. Thường biến và biến dị tổ hợp và đột biến (phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 29

Chưa có thông báo nào