Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Đột biến gen
  • Đột biến NST
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 14. Thường biến và biến dị tổ hợp và đột biến (phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 23

Chưa có thông báo nào