Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • 1.Khái quát về gen
  • 2. Mã di truyền
  • 3. Quá trình tự sao
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 9. Gen và mã di truyền và các cơ chế di truyền cấp phân tử (phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 54

Chưa có thông báo nào