Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • 1.Khái quát về gen
  • 2. Mã di truyền
  • 3. Quá trình tự sao
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 9. Gen và mã di truyền và các cơ chế di truyền cấp phân tử (phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 53

Chưa có thông báo nào