Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung và Các đặc trưng cơ bản của quần thể
  • Sự biến động kt của quần thể (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6: Sinh thái

Bài 28. Sinh thái học Quần thể

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 25

Chưa có thông báo nào