Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về nhiễm sắc thể
  • Nguyên phân
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 11. Nhiễm sắc thể, nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 52

Chưa có thông báo nào