Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về nhiễm sắc thể
  • Nguyên phân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 11. Nhiễm sắc thể, nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 37

Chưa có thông báo nào