Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát di truyền liên kết
  • Hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Quy luật di truyền

Bài 17. Di truyền liên kết, không khó như em nghĩ!

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào