Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các nhân tố tiến hóa
  • Quá trình hình thành điểm thích nghi
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Tiến hoá

Bài 24. Các nhân tố tiến hóa và sự hình thành các đặc điểm thích nghi

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 30

Chưa có thông báo nào