Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Các nhân tố tiến hóa
  • Quá trình hình thành điểm thích nghi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5: Tiến hoá

Bài 24. Các nhân tố tiến hóa và sự hình thành các đặc điểm thích nghi

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 24

Chưa có thông báo nào