Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Giảm phân
  • Ý nghĩa giảm phân và các bất thường
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 12. Nhiễm sắc thể, nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (phần 2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 34

Chưa có thông báo nào