Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền độc lập
  • Sự tương tác gen
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Quy luật di truyền

Bài 16. Phép lai 2 hay nhiều cặp alen và sự tương tác gen

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 50

Chưa có thông báo nào