Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền độc lập
  • Sự tương tác gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 3: Quy luật di truyền

Bài 16. Phép lai 2 hay nhiều cặp alen và sự tương tác gen

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 28

Chưa có thông báo nào