PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Dòng điện trong kim loại
  • Dòng điện trong chất điện phân
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÍ 11

Bài 5. Dòng điện trong các môi trường

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 131

Chưa có thông báo nào