PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • 1919 - 1925
  • 1925 - 1930
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000

Bài 1. Phong trào cách mạng Việt Nam (1919 -1930)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 4.173

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào