PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Thắng lợi quân sự
  • Thắng lợi chính trị, ngoại giao
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000

Bài 3. Những thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 156

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào