PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 4
 • Dạng 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Bài 1. Một số kiến thức nền tảng hoá học vô cơ

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 1.092

Lưu ý: Do thầy giáo đánh nhầm số thứ tự của ví dụ trong dạng 1, nên dạng 1 không có ví dụ 3, dạng 1 chỉ có các ví dụ 1, 2, 4.

Chưa có thông báo nào