Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Tính toán và thu gọn
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
 • Dạng 2: Tìm x
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Nhân đơn thức với đa thức

Nhân đơn thức với đa thức

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 30.943

Chưa có thông báo nào