Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1+2+3
  • Bài 4+5+6
Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Ứng dụng phân tích thành nhân tử

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.637

Chưa có thông báo nào