Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1+2+3
  • Bài 4+5+6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Ứng dụng phân tích thành nhân tử

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.493

Chưa có thông báo nào