Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • BT3
  • BT4
  • BT5
  • BT6
  • BT7
  • BT8
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập hình học 4

Ôn tập (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 603

ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG:

Clip 2 (BT4):
Phút thứ 3:24, thầy giáo thay số nhầm, đúng là \[{S_{\Delta ABC}} = 4,5\] nên từ đó tính ra \[S = 69\]
Clip 3 (BT5):
Phút thứ 0:53, sửa lại \[2p = 48\] \[ \Rightarrow {S_{xq}} = 2ph = 48.30 = 1440\left( {c{m^2}} \right)\]
\[ \Rightarrow {S_{tq}} = 1440 + 2.24\sqrt {48} \left( {c{m^2}} \right)\]

Chưa có thông báo nào