Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Hình chóp
  • Hình chóp đều
  • Hình chóp cụt đều
  • Đặc trưng của hình chóp đều
Nhấn để bật tiếng
X

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Hình chóp đều

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 895

Chưa có thông báo nào