Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Luyện tập chung: Đối xứng tâm và đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.488

Chưa có thông báo nào