Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Định lý Thales đảo. VD1 + 2
  • Hệ quả của định lý Thales
  • VD3
  • VD4+ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Định lý Thales đảo

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.628

Chưa có thông báo nào