Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1+2+3
  • Bài 4+5+6+7
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp các dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình chứa tham số

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.098

Chưa có thông báo nào