Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 a,b
  • Bài 1 c,d
  • Bài 2 a,b
  • Bài 2 c,d
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp các trường hợp đồng dạng của tam giác

Các bài toán tổng hợp

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 1.586

Chưa có thông báo nào