Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Ý tưởng và phân tích 1
  • Ý tưởng và phân tích 2
Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Phương pháp đặt nhân tử chung

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 11.650

Chưa có thông báo nào