Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
 • Bình phương của 1 tổng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Bình phương của 1 hiệu
  • Lý thuyết+ Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
 • Hiệu hai bình phương
  • Lý thuyết + Bài 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Các hằng đẳng thức về bình phương

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 16.452

Chưa có thông báo nào