Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
 • Bình phương của 1 tổng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Bình phương của 1 hiệu
  • Lý thuyết+ Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
 • Hiệu hai bình phương
  • Lý thuyết + Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Các hằng đẳng thức về bình phương

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 16.649

Chưa có thông báo nào