Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết+VD
  • Lý thuyết+VD tiếp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Phương trình bậc nhất một ẩn

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.735

Chưa có thông báo nào