Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình tích

Luyện tập chung: Phương trình đưa về dạng ax+b=0 và phương trình tích

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 2.477

Chưa có thông báo nào