Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1+2+3
  • Bài 4+5
  • Bài 6+7
Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Ứng dụng phân tích thành nhân tử (tiếp)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 3.231

Chưa có thông báo nào