Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • PP nhóm hạng tử
  • PP tách hạng tử
Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Phương pháp nhóm hạng tử

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 6.618

Chưa có thông báo nào