Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Luyện tập

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 5.005

Chưa có thông báo nào