Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1+2+3
  • Bài 4+5
Nhấn để bật tiếng
X

Trường hợp đồng dạng thứ hai

Trường hợp đồng dạng cạnh - góc - cạnh

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 1.587

Chưa có thông báo nào