Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
    • Bài 1 - A, B, C
    • Bài 1 - D, E
  • Dạng 2
    • Bài 2, Bài 3, Bài 4, Bài 5
    • Bài 6, Bài 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Luyện tập

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 905

Chưa có thông báo nào