Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1+2
  • Bài 3+4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Trường hợp đồng dạng cạnh - cạnh - cạnh

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 2.033

Chưa có thông báo nào