Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD1
  • VD2
  • Lí thuyết (tiếp)
  • VD3 + 4
Nhấn để bật tiếng
X

Trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.565

Chưa có thông báo nào