Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

PT chứa dấu giá trị tuyệt đối

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.706

Chưa có thông báo nào