Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa bất phương trình một ẩn
  • Ví dụ 1+2
  • Tập nghiệm của bất phương trình một ẩn
  • Ví dụ 3+4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình một ẩn

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.618

Chưa có thông báo nào