Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa bất phương trình một ẩn
  • Ví dụ 1+2
  • Tập nghiệm của bất phương trình một ẩn
  • Ví dụ 3+4
Nhấn để bật tiếng
X

Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình một ẩn

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.365

Chưa có thông báo nào