Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lập phương của một tổng
  • Lập phương của một hiệu
  • Tổng hai lập phương
  • Hiệu hai lập phương
Nhấn để bật tiếng
X

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp theo)

Các hằng đẳng thức về lập phương

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 11.462

Chưa có thông báo nào