Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp các dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất một ẩn

Luyện tập: giải phương trình

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 2.976

Chưa có thông báo nào