Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Ứng dụng HĐT trong tính toán

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 11.195

Chưa có thông báo nào