Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Các ví dụ
  • Nghiệm của đa thức, nhóm hạng tử đối với đa thức bậc cao
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Luyện tập

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 4.006

Chưa có thông báo nào