Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Các ví dụ
  • Nghiệm của đa thức, nhóm hạng tử đối với đa thức bậc cao
Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Luyện tập

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 4.076

Chưa có thông báo nào