Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ vuông góc
  • VD1
  • VD2
  • Đặc trưng của hình hộp chữ nhật
  • VD3+4+5
  • VD6+7
Nhấn để bật tiếng
X

Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật (Phần 2)

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 1.088

Chưa có thông báo nào