Học tốt Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại thứ tự trên tập số
  • Bất đẳng thức. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
  • Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, nhân

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.315

Chưa có thông báo nào