Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại thứ tự trên tập số
  • Bất đẳng thức. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
  • Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Nhấn để bật tiếng
X

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, nhân

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.064

Chưa có thông báo nào