Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1+2
  • Bài 3+4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Phương trình đưa được về dạng ax+b=0

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3.764

Chưa có thông báo nào