Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1+2+3
  • Bài 4+5+6+7
Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Ứng dụng phân tích thành nhân tử (tiếp)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3.783

Chưa có thông báo nào