Toán 8 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1+2
  • Ví dụ 3+4
  • Ví dụ 5+6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Ứng dụng phân tích thành nhân tử (tiếp)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 4.505

Chưa có thông báo nào