Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bố cục của văn bản
  • Vai trò, quan hệ giữa các phần
  • Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài
    • Ví dụ 1; 2
    • Ví dụ 3
    • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Bố cục của văn bản

Bố cục của văn bản (Phần một)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3.174

Chưa có thông báo nào