Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.185

Chưa có thông báo nào