Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Bác phó may
  • Cảnh ông Giuốc-đanh và đám thợ phụ
    • Đám thợ phụ
    • Ông Giuốc-đanh
Nhấn để bật tiếng
X

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục - Tham khảo

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (phần hai) - Tham khảo

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 245


Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là trích đoạn trong lớp 5, hồi II của vở kịch 5 hồi - Trưởng giả học làm sang của nhà viết kịch tài danh Mo-li-e. Vỡ kịch đã châm biếm, đả kích sâu cay thói sĩ diện, học đòi và sự dốt nát của những kẻ trưởng giả. Qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng, các em cũng sẽ hiểu được những đặc trưng của thể loại hài kịch, một thể loại gần gũi trong cuộc sống của chúng ta.
Mời các em cùng bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào