Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm
  • Tác dụng
  • Luyện tập - Bài 1
  • Bài 2; 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Từ tượng thanh, từ tượng hình

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.996

Trong chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học và chương trình Ngữ văn THCS, các em đã được làm quen với các hệ thống phân loại từ: từ phân theo cấu tạo, phân theo chức năng (từ loại). Hôm nay, các em tiếp tục được tìm hiểu đặc điểm của đơn vị ngôn ngữ này ở phương diện ý nghĩa với một lớp từ độc đáo trong kho từ vựng tiếng Việt: Từ tượng thanh, từ tượng hình. Mời các em cùng bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào