Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê
  • Những nét chung về nhân vật
  • Trước trận chiến với cối xay gió
  • Trong trận chiến
  • Sau trận chiến
  • Đánh giá chung
Nhấn để bật tiếng
X

Đánh nhau với cối xay gió

Đánh nhau với cối xay gió (Phần hai)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 2.541

Chưa có thông báo nào